VERGOEDINGEN EN TARIEVEN

Vergoeding basisverzekering

De vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie uit het basispakket hangt af van de leeftijd van de patiënt/verzekerde en of hij/zij een aandoening heeft die op de chronische lijst aandoeningen staat. Op deze lijst staan veel (chronische) aandoeningen en aangeboren afwijkingen waarbij fysiotherapie/oefentherapie een zeer belangrijke rol heeft in de gezondheid van de patiënt. Dat geldt echter niet meer voor alle aandoeningen. Zo zijn veel reumapatiënten al een aantal jaar aangewezen op vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering. Hieronder wordt schematisch weergegeven op welke vergoeding men uit de basisverzekering recht heeft:

 

Aandoening staat wel op lijst chronische aandoeningen

Aandoening staat niet op lijst chronische aandoeningen

Eigen risico?

Jongeren tot en met 18 jaar

Volledige vergoeding (na toestemming)

De eerste 9 behandelingen en eventueel nog 9 vervolgbehandelingen indien het gewenste resultaat niet is bereikt

Nee

Volwassenen

Volledige vergoeding vanaf de 21e behandeling (na toestemming). Eerste 20 behandelingen worden door de patiënt zelf betaald en gelden per aandoening.

Alleen vergoeding aanvullende verzekering (zie hieronder)*

Ja, alleen bij vergoeding basisverzekering

 

Chronische lijst

Enkele aandoeningen die op de chronische lijst staan, zijn:

 • Ruggenmergaandoening
 • Multipele sclerose (MS)
 • Spierziekte
 • Whiplash
 • Frozen shoulder
 • Myasthenia gravis

Belangrijk:

 • De eerste 20 behandelingen betaal je (per chronische indicatie) éénmalig zelf, ongeacht of er een nieuw kalenderjaar ingaat of wisselt van zorgverzekeraar. De behandelingen die door de basisverzekering worden gedekt, vallen eerst onder het eigen risico van de verzekerde.
 • Let er op of jouw zorgverzekeraar een contract heeft met jouw fysiotherapeut, anders is de kans aanwezig dat je zelf een deel van de rekening moet betalen.
 • Een verwijsbriefje van de huisarts is meestal niet vereist om voor een bezoek aan een fysiotherapeut, tenzij de zorgverzekeraar dit uitdrukkelijk verlangt. Bij een (chronische) aandoening zal er echter wel eerst een diagnose moeten worden gesteld door een arts/specialist.

Vergoeding aanvullende verzekering

Mensen met aandoeningen of andere klachten die niet op de “lijst” staan zullen een aanvullende zorgverzekering voor fysiotherapie moeten afsluiten of de behandelingen zelf moeten betalen. De vergoedingen van oefentherapie Cesar/Mensendieck vanuit een aanvullend pakket komen overeen met de vergoedingen voor fysiotherapie. Controleer voor de zekerheid de eigen polis of neem contact op met de zorgverzekeraar met betrekking tot de vergoeding en voorwaarden. Hieronder vind je de vergoedingen van de verschillende zorgverzekeraars.

Belangrijk:

 • Het is tegenwoordig niet meer nodig om een verwijsbriefje van de huisarts te vragen om naar de fysiotherapeut te gaan en voor vergoeding in aanmerking te komen.
 • De vergoedingen hieronder zijn gebaseerd op fysiotherapeuten die een contract hebben gesloten met de zorgverzekeraar. Indien de behandelend fysiotherapeut geen contract heeft met de zorgverzekeraar, is de kans groot dat de vergoeding voor de patiënt lager uitvalt. Bij een budgetnatura- of naturapolis ligt het vergoedingspercentage voor niet-gecontracteerde zorg tussen de 50 en 80 procent van het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’ dat geldt voor de behandeling. Bij een restitutiepolis ligt dat percentage op 100 procent, maar ook dan kan het voorkomen dat de verzekerde/patiënt zelf iets moet bijbetalen, omdat het tarief van de therapeut hoger ligt dan het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’.
 • Het eigen risico is niet van toepassing.


TARIEVEN

Tarievenoverzicht

De kosten van Medische fitness zijn € 12.50 per training. U dient, vooraf, tien lessen te betalen en sluit dus een contract af voor minimaal tien weken.

Als kennismaking bieden wij U de mogelijkheid tot het nemen van één gratis proefles.

Internationale Standaard Gezondheidstest € 50.00

De kosten van de beweegprogramma’s en medische fitness zijn voor eigen rekening. U kunt bij ons verschillende abonnementen nemen. Wanneer u voor het eerst komt is een intake verplicht, deze bestaat uit het doorspreken van de ingevulde vragenlijst, eventueel een lichamelijk onderzoek en het opstellen en uitleg van het aanvangsschema. Voor tarieven verwijzen wij naar de informatie die u aan de balie in ons Instituut kunt opvragen.

Betalingsvoorwaarden

Wij zullen de declaratie rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar. Behandelingen, die wij niet kunnen declareren bij de zorgverzekeraar brengen wij bij u in rekening. Dit gebeurt b.v. wanneer u niet ( voldoende ) aanvullend verzekerd bent. Deze facturen worden eens per maand verzonden.

Betalingstermijn

Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen voor onze facturen. Blijft een betaling uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de 15de dag na de factuurdatum. Wij zijn gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen, wanneer betaling langer dan 14 dagen uitblijft. Tevens kunnen wij wettelijke rente in rekening brengen vanaf de 15de dag na factuurdatum.

Wij zijn gerechtigd incassomaatregelen te nemen, waarbij alle kosten voor rekening van u komen.

Annuleren en behandelen

Wanneer behandelingen korter dan 24 uur van te voren geannuleerd worden, brengen wij de gereserveerde tijd in rekening en hanteren we een no-show tarief van 100%. In het weekend kunt u inspreken op ons antwoordapparaat. Wij verzoeken u het annuleren zo veel mogelijk te beperken. De agenda's zijn overwegend volgeboekt. Het is soms heel moeilijk een passende vervangende afspraak te maken.

 

Tarieven Fysiotherapie Cranial

Prestatiecode

Prestatie

Max. tarief

1000

Zitting fysiotherapie

€ 29,50

1001

Individuele zitting reguliere fysiotherapie met toeslag voor

behandeling aan huis

€ 42,60

1103

Instructie/overleg fysiotherapie ouders/verzorgers van de

Patiënt

€ 44,30

1311

Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 2

Personen

€ 27,80

1312

Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 3

Personen

€ 25,80

1313

Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 4

Personen

€ 48,28

1314

Groepszitting fysiotherapie voor behandeling van 5 tot en

met 10 personen

€ 16,60

1400

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (op medische

indicatie)

€ 52,85

1401

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met toeslag voor

behandeling aan huis (op medische indicatie)

€ 65,95

1864

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met toeslag voor

behandeling aan huis (op medische indicatie)

€ 42,30

1870

Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing

€ 41,15

1871

Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met

toeslag voor behandeling aan huis

€ 54,25

 

Internationale Standaard Gezondheidstest in de praktijk

€ 50,00

 

Internationale Standaard Gezondheidstest aan huis

€ 65,00