Parkinson

De ziekte van Parkinson, vernoemd naar de Engelse arts James Parkinson (1755-1824), is een hersenziekte waarbij zenuwcellen, vooral, maar niet uitsluitend de zenuwcellen van de substantia nigra ("zwarte stof"), langzaam afsterven (degenereren).

Oorzaken

  • Erfelijkheid: In 5-10% van de patiënten is de ziekte van Parkinson een erfelijke ziekte. Op dit moment zijn er ongeveer zes genen bekend die de ziekte van Parkinson kunnen veroorzaken. Voor diagnostische doeleinden is tegenwoordig mutatieanalyse mogelijk van LRRK2(PARK8),SNCA (PARK 1 of 4), Parkin (PARK2), PINK1(PARK6), DJ-1(PARK7) en ATP13A2(PARK9). Daarnaast zijn er genen bekend die de kans dat iemand de ziekte krijgt, fors doen toenemen. Wereldwijd wordt bij 5-20% van de patiënten met de ZvP en een autosomaal dominante familieanamnese de LRRK2-mutatie gevonden. Deze mutatie komt ook voor bij 1-2% van de patiënten met een negatieve familieanamnese. Afhankelijk van welk gen een rol speelt, wijkt het verloop soms enigszins af van de grootste groep patiënten: erfelijke vormen beginnen meestal jonger en verlopen langzamer of juist sneller.
  • Vergiftiging: Bij een andere minderheid is er sprake van gifstoffen. Mangaanvergiftiging is zo'n oorzaak en is door de EU als beroepsziekte erkend. Ook andere zware metalen, koolmonoxydevergiftiging en insecticides kunnen de ziekte van Parkinson veroorzaken. Door een ongeluk met vergiftigde heroine is ontdekt dat de stof MPTP een vorm van de ziekte van Parkinson kan veroorzaken. Deze stof wordt nu gebruikt in dierproeven om muizen een op de ziekte van Parkinson gelijkende ziekte te laten krijgen.
  • Veroudering: Hoewel de ziekte van Parkinson ook bij jonge mensen voorkomt, wordt de kans om de ziekte van Parkinson te krijgen bij het ouder worden steeds groter (de ziekte treft gemiddeld 3 op de 1000 mensen, van de 70+-ers 20 op de 1000).
  • Infectie Van de encefalitisepidemie die tussen 1917 en 1926 over de wereld ging, bleken tallozen -soms pas na jaren- halfzijdige parkinsonverschijnselen over te houden.
  • Onbekend (idiopathisch): In verreweg de meeste gevallen is de oorzaak onbekend.

Neurorevalidatie

Er worden jaarlijks veel mensen getroffen door niet aangeboren hersenletsel (verder NAH te noemen), waaronder beroerte, ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose e.d. Patiënten geven aan dat de problemen als gevolg van NAH pas echt beginnen wanneer ze thuis zijn. Bijvoorbeeld als ze na een ziekenhuisopname of revalidatieperiode hun oorspronkelijke leven proberen op te pakken. In de (revalidatie)instellingen vindt een deel van de revalidatie plaats. Het functioneren in de eigen omgeving (thuis, in de familiekring, op het werk) kan daar nauwelijks aan bod komen. Daarnaast kan een op het eerste gezicht geslaagde revalidatie uiteindelijk thuis niet afdoende blijken te zijn. Vaak wordt pas later duidelijk voor partner en familie dat er veel veranderd is. Zo kunnen er meerdere redenen zijn waardoor nieuwe problemen en hulpvragen ontstaan.

Waar kan de fysiotherapie Cranial u bij helpen?

Door middel van neurorevalidatie werken we samen aan het minimaliseren van beperkingen als gevolg van NAH, het optimaliseren van de leefsituatie en het behoud van bevredigende sociale rollen. Wij passen de methode PNF (Proprioceptieve Neuromusculaire Facilitatie) en NDT (Neuro Development Treatment) toe bij onze cliënten. Wij gebruiken EMG (elektromyogram), TENS (Transcutaneous electrical nerve stimulation) en Stabilizer voor biofeedback en myofeedback.

In dit behandelteam hebben wij samen met een ergotherapeut en logopedist (die kennis, ervaring en affiniteit hebben met NAH) onze krachten gebundeld. De meerwaarde van het behandelteam is dat alle betrokken disciplines goed op elkaar zijn afgestemd. Er zijn korte overleglijnen en er worden onderling afspraken gemaakt over de invulling van het behandelplan. De Patiënt ervaart de positieve werking van een klein, goed op elkaar ingespeeld team.

Meerdere teamleden nemen daarnaast ook deel aan verschillende transmurale samenwerkingsverbanden waaronder ParkinsonNet en CVA-ketenzorg.

Ook werken we, afhankelijk van de hulpvraag(en) van de Patiënt, samen met andere disciplines in het gezondheidscentrum, waaronder psycholoog, thuiszorg e.a.