Multiple Sclerose

MS is zeer ingrijpend zowel voor de persoon zelf als voor zijn of haar omgeving. De diagnose wordt vooral gesteld bij personen tussen de 20 en 45 jaar oud. Juist op deze leeftijd zijn veel mensen bezig hun leven vorm te geven en plannen voor de toekomst te maken.
Hoewel het MS probleem nog verre van opgelost is, hebben de inspanningen van de laatste jaren hoopgevende resultaten opgeleverd. Er bestaat meer inzicht in het proces van de ontstekingen in de myeline. Ook de rol van het afweersysteem en de signaalstoffen die in dit proces meespelen zijn goed in kaart gebracht.