DEMENTIE

Neurorevalidatie

Er worden jaarlijks veel mensen getroffen door niet aangeboren hersenletsel (verder NAH te noemen), waaronder beroerte, ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose e.d. Patiënten geven aan dat de problemen als gevolg van NAH pas echt beginnen wanneer ze thuis zijn. Bijvoorbeeld als ze na een ziekenhuisopname of revalidatieperiode hun oorspronkelijke leven proberen op te pakken. In de (revalidatie)instellingen vindt een deel van de revalidatie plaats. Het functioneren in de eigen omgeving (thuis, in de familiekring, op het werk) kan daar nauwelijks aan bod komen. Daarnaast kan een op het eerste gezicht geslaagde revalidatie uiteindelijk thuis niet afdoende blijken te zijn. Vaak wordt pas later duidelijk voor partner en familie dat er veel veranderd is. Zo kunnen er meerdere redenen zijn waardoor nieuwe problemen en hulpvragen ontstaan.

Waar kan de fysiotherapie Cranial u bij helpen?

Door middel van neurorevalidatie werken we samen aan het minimaliseren van beperkingen als gevolg van NAH, het optimaliseren van de leefsituatie en het behoud van bevredigende sociale rollen. Wij passen de methode PNF (Proprioceptieve Neuromusculaire Facilitatie) en NDT (Neuro Development Treatment) toe bij onze cliënten. Wij gebruiken EMG (elektromyogram), TENS (Transcutaneous electrical nerve stimulation) en Stabilizer voor biofeedback en myofeedback.

In dit behandelteam hebben wij samen met een ergotherapeut en logopedist (die kennis, ervaring en affiniteit hebben met NAH) onze krachten gebundeld. De meerwaarde van het behandelteam is dat alle betrokken disciplines goed op elkaar zijn afgestemd. Er zijn korte overleglijnen en er worden onderling afspraken gemaakt over de invulling van het behandelplan. De Patiënt ervaart de positieve werking van een klein, goed op elkaar ingespeeld team.

Meerdere teamleden nemen daarnaast ook deel aan verschillende transmurale samenwerkingsverbanden waaronder ParkinsonNet en CVA-ketenzorg.

Ook werken we, afhankelijk van de hulpvraag(en) van de Patiënt, samen met andere disciplines in het gezondheidscentrum, waaronder psycholoog, thuiszorg e.a.