REFERENTIES

Hoofddorp Orthopedie

Jadelaan 30
2132 XW Hoofddorp
Tel. (023) 563 94 68
info@hoofddorp-orthopedie.nl

 

Fysiotherapie in de thuiszorg

 

Fysiotherapie in de thuiszorg is een vorm van gespecialiseerde fysiotherapie bedoeld voor patiënten die graag – ondanks lichamelijke beperkingen - zolang mogelijk thuis willen blijven wonen.

U komt in aanmerking voor thuiszorgfysiotherapie wanneer:

Een ziekte of aandoening u beperkt in uw bewegingen U slecht ter been bent en niet meer zonder hulpmiddel kunt lopen U moeilijk uit uw stoel of bed kunt komen U de trap niet meer op durft U bang bent om te vallen De verzorging van uzelf en het doen van huishoudelijk werk een probleem wordt U uit het ziekenhuis komt en nog therapie thuis nodig heeft Uw partner of familielid, die voor u wil blijven zorgen, goed wil leren omgaan met uw beperking

Thuiszorgfysiotherapie is daarom ook juist gericht op:

Thuiswonende ouderen met een lichamelijke beperking Chronisch zieken Mantelzorgers, partners of familieleden

Zo kunt u thuiszorgfysiotherapie krijgen:

Op indicatie van de huisarts, specialist, praktijkondersteuner of de wijkverpleging kunt u verwezen worden naar de fysiotherapeut in de Thuiszorg. Of u neemt rechtstreeks contact op met deze fysiotherapeut. Samen met u bekijkt de fysiotherapeut de dagelijkse handelingen die voor u een probleem zijn. En samen bespreekt u de training die voor u zinvol is. De training richt zich op de handelingen waar u moeite mee heeft. U traint in uw eigen omgeving, dus bij u thuis. Ook degenen die voor u zorgen worden hierbij betrokken. De fysiotherapeut werkt samen met de andere hulpverleners in de thuissituatie en houdt nauw contact met deze hulpverleners, zoals de huisarts, thuiszorgmedewerker en ergotherapeut.

 

De behandeling kan bestaan uit:

  1. Valpreventie/valtraining
  2. Oefenen van activiteiten uit het dagelijkse leven
  3. Advisering t.a.v. risicosituaties
  4. Inzetten van (loop)hulpmiddelen
  5. Spierversterkende- en balansoefeningen