MEDISCHE FITNESS

Medische fitness

Medische fitness is een activiteit waarbij U op een verantwoorde wijze, onder begeleiding van een fysiotherapeut, met Uw lichaam bezig bent. Met Medische fitness leert U Uw eigen lichaam beter kennen. Het doel van Medische fitness is preventief bewegen.

Een medische fitness training zal bestaan uit een uitgebreide warming-up, grondoefeningen en of oefeningen met speciale fitnessapparatuur. De nadruk zal liggen op individuele en verantwoorde training.

Uw gegevens worden, bij het begin, verwerkt in een computer-programma. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een aantal standaard metingen, mede bepaald door Uw doelsteling. Aan de hand van deze gegevens worden de vorderingen, op de gestelde doelstelling, gevolgd.
Indien nodig, zijn er nog meer toegespitste metingen mogelijk, juist bij specifieke situaties, zoals bij vooraf bepaalde bereikbaarheid van b.v. sportbeoefening, of cholesterolgehalte, of glucose, of een betere conditie bij iemand die lang niet bewogen heeft met een cardiaal risico.