GEZONDHEIDSTEST

De gezondheidstest bestaat uit de volgende onderdelen:


Bloeddrukmeting,  Vetpercentagemeting, Longfunctie, Uithoudingsvermogen, Lenigheid, Oog – handcoördinatie, Knijpkracht.
De resultaten worden vergeleken met een controlegroep van leeftijdsgenoten van hetzelfde geslacht. Hierdoor krijgt U een ideaal beeld van uw actuele fitheid.